Παρουσιάστηκε η δράση “ερευνώ-καινοτομώ” στην Κόρινθο

Απο: Χρίστος Δήμας

Σήμερα στο Επιμελητήριο Κορινθίας παρουσιάσαμε την δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-27.» Ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με τις επιχειρήσεις.

✅ Μιλήσαμε επίσης με επιχειρήσεις, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής μας για τις επενδυτικές ευκαιρίες, τα χρηματοδοτικά εργαλεία ευρύτερα, τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και για τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής μας.

☝️Η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» αναμένεται να προκηρυχθεί στους επόμενους 2 μήνες, θα περιλαμβάνει 4 παρεμβάσεις και θα έχει προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια €.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ