Δήμος Κορινθίων – Παρουσίαση αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου

Παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για τις επιδόσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων.

Τα στοιχεία αποτελούν προϊόν επεξεργασίας των των επίσημων αποτελεσμάτων που δημοσίευσε το Πρωτοδικείο Κορίνθου.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι:

Συγκεντρωτικά Στοιχεία. Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά συνδυασμό, συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά δημοτική ενότητα, αποτελέσματα συνδυασμών ανά κοινότητα και ανάλυση αποτελεσμάτων ανά κοινότητα και εκλογικά τμήματα.

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 15 Πρώτοι σε ψήψους ανά Κοινότητα

Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι – 15 Πρώτοι σε ψήψους ανά Κοινότητα

Επιπρόσθετα, παρατίθενται τα στοιχεία που δημοσίευσε το Πρωτοδικείο Κορίνθου για τον δήμο Κορινθίων

By Θάνος Δούρος

ΣΧΕΤΙΚΑ