ΑΑΔΕ: Αυτοί είναι οι οφειλέτες του Δημοσίου με χρέη άνω των 150.000€ – Ποιοι είναι οι Κορίνθιοι

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποίησε την πλήρη λίστα νομικών και φυσικών προσώπων, οι οποίοι οφείλουν στο Δημόσιο ή και τον e–EΦΚΑ περισσότερα από 150.000 ευρώ, με καθυστέρηση καταβολής άνω του έτους.

Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν 10.168 φυσικά πρόσωπα και 16.839 νομικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα φυσικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ τον κατάλογο με τα νομικά πρόσωπα.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων μεγαλοοφειλετών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε τα ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι έχουν:

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης αυτών των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον e–ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Από την ΑΑΔΕ, τονίζονται τα εξής:

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 της ΠΟΛ.1158/2017 με ημερομηνία εξαγωγής τις 02/08/2023. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 02/08/2022, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 02/08/2023. Οι οφειλές προς τον e–ΕΦΚΑ, αφορούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 07/2022 και προγενέστερα.

Στην κατωτέρω κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες εξαιρούνται βάσει του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS / ICISnet όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα / Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS / ICISnet από τις ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα / Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) του ΚΕΑΟ όπως αυτό ενημερώνεται και συντηρείται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e–ΕΦΚΑ και τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) του ΚΕΑΟ από τις προαναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στοιχεία σε αυτές τις υπηρεσίες, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω περιπτώσεων θα γίνεται μετά τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ΠΟΛ.1158/2017, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 40/2017 του ΚΕΑΟ, σχετικά με τη διαδικασία άρσης / διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής ή εξαίρεσης οφειλών από τη δημοσιοποίηση.

Λίστα των νομικών προσώπων με έδρα στον νομό Κορινθίας

Το Corinthos City απομόνωσε από την κατάσταση της ΑΑΔΕ τα στοιχεία των οφειλετών (νομικών προσώπων), που η έδρα τους βρίσκεται στον νομό Κορινθίας.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ