Το προφίλ του Έλληνα εργαζόμενου για το 2022

Τον «χάρτη» της εργασίας στη χώρα μας παρουσιάστηκε στην ετήσια έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Σύμφωνα με τα στοιχεία, την προηγούμενη χρονιά υπήρξε σημαντική αύξηση της απασχόλησης αλλά και των μισθών των εργαζομένων συγκριτικά τόσο με την προηγούμενη χρονιά όσο και με το 2019, τελευταίο έτος πριν ξεκινήσει η πανδημία στην Ελλάδα. Ωστόσο,  οι εργαζόμενοι που αμείβονται με λιγότερα από 500 ευρώ μηνιαίως (μερικώς απασχολούμενοι) ανέρχονται σε 336.400. Ο μέσος μισθός το 2021 είχε διαμορφωθεί στα 1.117,8 ευρώ. Επομένως η αύξηση των μέσων μισθών το 2022 σε σχέση με το 2021 ανέρχεται σε 58.7 ευρώ ( 5.25%).

Η έκθεση αποτυπώνει την εξέλιξη της μισθωτής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και καταγράφει μεταξύ άλλων:

  • Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 13,3 %, από 1.986.336 το 2019 σε 2.249.599 το 2022. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες (15,8 %).
  • Αύξηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών κατά 12,4 %, ποσοστό που υπερβαίνει την άνοδο του πληθωρισμού που μεσολάβησε.
  • Βελτίωση των αποδοχών όχι μόνο στον κατώτατο μισθό αλλά και στο σύνολο των εισοδηματικών κλιμακίων, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά και της αύξησης του κατώτατου μισθού ειδικότερα.

Ειδικότερα η μεγαλύτερη αύξηση -κατά 254.612 μισθωτούς (+39.6%)- σε σχέση με το 2021 καταγράφηκε στους αμειβόμενους με 701-1000 ευρώ οι οποίοι αριθμούσαν την περυσινή χρονιά 898.282 άτομα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως από τους συγκεκριμένους εργαζομένους οι 650.000 αμείβονται με τον κατώτατο μισθό που είναι 713 ευρώ μεικτά. Επίσης σε σχέση με το 2019 η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε αυτό το κλιμάκιο υπερβαίνει το 60%.

Από την άλλη, συγκριτικά με το 2019 – το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία – αυξήθηκε κατά 23 % (+167.993) ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνουν περισσότερα από 1.000 ευρώ. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων δεν παρατηρείται μόνο στα εισοδηματικά κλιμάκια που βρίσκονται κοντά στον κατώτατο μισθό, αλλά επεκτείνεται και στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια.

Κωστής Χατζηδάκης: Η αγορά εργασίας έκανεποσοτικά και ποιοτικά άλματα

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Από το 2019 η αγορά εργασίας έκανε ποσοτικά και ποιοτικά άλματα: Η απασχόληση όσο και οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα βελτιώθηκαν σημαντικά. Περισσότεροι εργαζόμενοι έβαλαν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, ακόμη και αν συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν τυχαίο αλλά οφείλεται στη συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και ιδίως, σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, στην διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού που αποφασίστηκε πέρυσι.

Αύξηση η οποία αποδείχθηκε στην πράξη ότι είχε μόνο θετικά αποτελέσματα: βελτίωσε τις αποδοχές χιλιάδων εργαζόμενων χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Καταρρέει λοιπόν με τα πιο επίσημα στοιχεία η καταστροφολογία του ΣΥΡΙΖΑ.

Φυσικά για τους ανέργους και τους εργαζόμενους πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ για τους ανέργους είναι πολλαπλάσια από εκείνα της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα η κυβέρνηση γνωρίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει ακόμα πιο ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων, θα προχωρήσει και εφέτος στην αύξηση του κατώτατου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων, τις αντοχές των επιχειρήσεων και φυσικά τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. Κανένας δεν πανηγυρίζει για αυτές τις εξελίξεις.

Αλλά και σε κανέναν δεν επιτρέπεται να δημαγωγεί αποσιωπώντας ή διαστρεβλώνοντας τις όποιες θετικές εξελίξεις».

Ειδικότερα, από την ετήσια έκθεση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

   1. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν στο διάστημα 2019-2022 κατά 263.263 άτομα ή 13,3%. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη για τις γυναίκες (+15,8%) σε σχέση με τους άνδρες (+11,1%), με αποτέλεσμα το μερίδιο των γυναικών στο σύνολο των μισθωτών εργαζομένων να αυξηθεί κατά 1,1 μονάδα (από 46,6% το 2019 σε 47,7% το 2022). Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ΕΕ όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας μεταξύ 2019-2022 τόσο στο σύνολο του πληθυσμού (-30,3%), όσο και στις γυναίκες (-28,8%), με τον ρυθμό μείωσης να είναι μάλιστα τριπλάσιος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών μέσων όρων.

2. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές διαμορφώθηκαν το 2022 σε 1.176,5 ευρώ έναντι 1.046,3 ευρώ το 2019. Επισημαίνεται ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 9,73 μονάδες τη συγκεκριμένη περίοδο (από 101,26 σε 110,99, με έτος βάσης το 2000). Συνεπώς, η αύξηση των μέσων μηνιαίων αμοιβών (12,4%) υπερβαίνει την άνοδο του γενικού επιπέδου τιμών.

 3. Η θετική εικόνα είναι εμφανής σε όλο το εύρος των μισθολογικών κλιμακίων γενικά και, ειδικότερα, στο κλιμάκιο του κατώτατου μισθού.

Ειδικότερα:

  • Στην έκθεση αποτυπώνεται η θετική επίδραση της διπλής αύξησης του κατώτατου μισθού που έγινε πέρυσι. Το πλήθος των εργαζομένων που εντάσσονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια (έως 700 ευρώ τον μήνα) μειώθηκε το 2022 κατά 269.512 άτομα σε σχέση με το 2021. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η μείωση κατά 17,2% των εργαζομένων που λαμβάνουν λιγότερα από 500 ευρώ (εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης). Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2022 από 650 σε 663 ευρώ και την 1η Μαΐου 2022 από 663 σε 713 ευρώ.
  • Αντίστοιχα αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι που εντάσσονται σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια πάνω από τα 700 ευρώ. Ειδικότερα, σε σχέση με το 2021, αυξήθηκαν κατά 39,6% οι εργαζόμενοι με αποδοχές από 701-1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ, σε σχέση με το 2019, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε αυτό το κλιμάκιο υπερβαίνει το 60%. Παράλληλα, όμως, σε σχέση με το 2019, αυξήθηκε κατά 23% (+167.993) ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ. Δηλαδή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων δεν παρατηρείται μόνο στα εισοδηματικά κλιμάκια που βρίσκονται κοντά στον κατώτατο μισθό (κάτι που είναι αναμενόμενο, μετά τη διπλή αύξηση), αλλά επεκτείνεται και στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια. Λόγω της ανάπτυξης και των θετικών προοπτικών της οικονομίας, περισσότεροι εργαζόμενοι είναι σε θέση να ζητούν αμοιβές σημαντικά ανώτερες των κατώτατων και περισσότερες επιχειρήσεις είναι σε θέση να τις δώσουν.

  4. Το 2022, κατέθεσαν ετήσιο πίνακα προσωπικού 29.680 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2019 (+11,2 %) και 3.084 περισσότερες σε σχέση με το 2021 (+1,057%). Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2022 ήταν 294.892 έναντι 291.808 το 2021 και 265.212 το 2019.

Η έκθεση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» βασίζεται στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλουν ετησίως όλοι οι εργοδότες, στον οποίο καταγράφεται το σύνολο του προσωπικού που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την ώρα υποβολής.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την έκθεση.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ