Εμμεση επιστροφή του 13ου μισθού στο Δημόσιο

Από 60 έως 100 ευρώ θα κινηθούν οι αυξήσεις των μηνιαίων βασικών μισθών στα κατώτατα μισθολογικά κλιμάκια των 650.000 δημόσιων υπαλλήλων με το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο που σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση από 1/1/2024. Με τις αλλαγές στα διάφορα μισθολογικά κλιμάκια και τα επιδόματα, οι αυξήσεις θα αντιστοιχούν σε έναν επιπλέον μισθό σε ένα έτος.

Η αναμόρφωση του μισθολογίου στο Δημόσιο, του οποίου η πρόβλεψη θα περιλαμβάνεται στα πρώτα νομοσχέδια που θα κατατεθούν στη Βουλή, θα επηρεάσει σειρά επιδομάτων, που μέρος αυτών θα ενσωματωθούν στον μισθό αλλά και τα ειδικά μισθολόγια. Οι αυξήσεις θα συμπαρασύρουν επιδόματα, κυρίως αυτά που σχετίζονται με τα παιδιά, ενώ θα δημιουργηθεί ένα ακόμα που αφορά την επίτευξη στόχων. Υψηλότερες αυξήσεις θα δοθούν στα χαμηλότερα κλιμάκια, στους εισαγωγικούς μισθούς, σε όσους έχουν οικογένεια και παιδιά και σε όσους έχουν θέσεις ευθύνης. Οι αυξήσεις θα είναι μικρότερες στους υψηλόμισθους.

Για το νέο μισθολόγιο εξασφαλίζεται από τον προϋπολογισμό κονδύλι άνω των 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα πλησιάσει τα 900 εκατ. με 1 δισ. ευρώ, εάν συνυπολογιστεί η αναπροσαρμογή του ειδικού μισθολογίου των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (αφορά 600.000 υπαλλήλους).

Τι προβλέπεται

Το ενιαίο μισθολόγιο προβλέπει:

  • Αυξήσεις έως και 30% στα επιδόματα θέσης ευθύνης.
  • Αναπροσαρμογή στα επιδόματα εκτός έδρας.
  • Σημαντικές αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόματα. Το επίδομα τέκνων για δημόσιο υπάλληλο με ένα παιδί θα αυξηθεί από τα 50 στα 70 ευρώ, με δύο παιδιά από τα 70 στα 120 ευρώ και με τρία παιδιά από τα 120 στα 170 ευρώ.
  • Ενσωμάτωση στον βασικό μισθό μέρους από τα επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα.
  • Μεικτό σύστημα αποδοχών, στο οποίο η μισθολογική εξέλιξη θα εξαρτάται από τον βαθμό και την ευθύνη.
  • Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις θα δίνονται εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις.
  • Κίνητρο επίτευξης στόχων στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που θα τεθούν με σύστημα αξιολόγησης.

Στο Δημόσιο ο πρώτος μεικτός μισθός για υπάλληλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι 780 ευρώ, για υπάλληλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 858 ευρώ, για υπάλληλο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 1.037 ευρώ και για υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 1.092 ευρώ.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ