Εφορία: Πώς θα αποκτήσετε ΑΦΜ μέσα σε λίγα λεπτά

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ψηφιακά, σε λίγα λεπτά, μέσω τηλεδιάσκεψης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι νέοι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά φορολογική δήλωση. Η διαδικασία γίνεται μέσω της υπηρεσίας myAADE Live, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος στην υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (myaadelive.gov.gr).
 2. Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην ψηφιακή αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και λήψη αριθμού καταχώρησης.

Δικαιολογητικά

Με την αίτηση συνυποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 • Στοιχείο ταυτότητας, όπως αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική κ.λπ., διαβατήριο σε ισχύ, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.λπ. κατά περίπτωση.
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένετε νόμιμα στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι ανήλικος/η και στερείται ταυτότητας. Στην περίπτωση ανηλίκου υπηκοότητας αλλοδαπής, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.
 • Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό έγγραφο) από φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο που δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.
 • Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη για τον υπό δικαστική συμπαράσταση φορολογούμενο.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου /συμφώνου συμβίωσης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η.
 1. Επιλογή της ημέρας και ώρας για ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ. Για να κλείσετε ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:
 • Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο
 • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
 • Τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 • Τον Αριθμό Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της ψηφιακής αίτησης απόκτησης ΑΦΜ
 1. Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης, όπου – μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης – λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ η σχετική βεβαίωση αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο.
By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ