Βιομηχανική στρατηγική: Ξεκίνησαν έργα ύψους 180 εκατ.

Ξεκίνησε η υλοποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής της χώρας. Η παρουσίαση των δράσεων που έγινε χθες στην κοινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας (ΚΕΒ) και της Επιτροπής Συντονισμού της Βιομηχανικής Πολιτικής (ΕΣΥΒΙΠ) παρουσία των υπουργών Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδη και Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κ. Σκρέκα, έδειξε ότι έχουν ξεκινήσει έργα ύψους 180 εκατ. ευρώ. Στην εκκίνηση βρίσκονται επιπλέον έργα 1,3 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι να κινητοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2027 περίπου 4,5 δισ. ευρώ.

Τα έργα που έχουν ξεκινήσει αφορούν στις προσκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης όπως είναι η «Έξυπνη Μεταποίηση» και τα «Βιομηχανικά Πάρκα» και αναμένεται να συνεχιστεί με τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν στον «Πράσινο» και «Ψηφιακό Μετασχηματισμό» των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσω των δύο αυτών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στη χώρα μας θα αποκτήσουν σύγχρονο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και θα αναβαθμιστούν τεχνολογικά ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς. 

Σε δεύτερη φάση θα έρθουν και άλλες δράσεις που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά την εγχώρια βιομηχανία, θα ενισχυθούν συγκεκριμένοι βιομηχανικοί κλάδοι όπου η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (γουνοποιία, χειροτεχνία κ.λπ.), 

Συνολικά η στρατηγική που έχει εκπονηθεί στο υπ. Ανάπτυξης με τη συνεργασία της PwC για την ανάταξη της εγχώριας βιομηχανίας προβλέπει την κινητοποίηση πόρων ύψους 4,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2027. Εξ  αυτών τα 2,1 δισ. ευρώ θα αποτελέσουν δημόσια χρηματοδότηση – κατά κανόνα ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης – και τα υπόλοιπα 2,4 δισ. ευρώ θα αποτελέσουν ιδιωτική συμμετοχή. 

Το σχέδιο που έχει εκπονηθεί και χειρίζεται η ΓΓ Βιομηχανίας Θωμαΐς Ευτυχίδου, στοχεύει αφενός μεν στην ανάταξη της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής (με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης), αφετέρου δε στη διεκδίκηση μέρους της παραγωγής που θα επιστρέψει στην Ευρώπη από την Ασία. Η στρατηγική αυτή, όπως εξειδικεύθηκε χθες, περιλαμβάνει συνολικά 43 παρεμβάσεις οι οποίες απαρτίζονται από έργα, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης στη βιομηχανία, δράσεις αυτονομίας της παραγωγής σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. της υγείας και βιοφαρμακευτικής) κ.ά. 

Eξ’ αυτών των 43 παρεμβάσεων, η μια έχει ολοκληρωθεί, επτά βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ όπως ανέφερε η ΓΓ Βιομηχανίας, σύντομα θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται 14 δράσεις. Οι υπόλοιπες  21 βρίσκομαι σε στάδιο ωρίμανσης ή/και σχεδιασμού. Ενδεικτικές παρεμβάσεις, ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης είναι οι παρακάτω:

Ολοκληρωμένες

 • N. 4982/2022: Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση & λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων

Υπό υλοποίηση

 • Έξυπνη Μεταποίηση (75 εκατ. ευρώ)
 • Μηχανισμοί και εργαλεία για την προώθηση πράσινων επενδύσεων – Βιώσιμη Χρηματοδότηση
 • Βιομηχανικά πάρκα (63 εκατ. ευρώ)
 • Αναβάθμιση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • ΣΕΚΕΕ Υδρογόνο, Μπαταρίες, Μικροηλεκτρονική
 • Μεταρρυθμίσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος (Απλούστευση, Εποπτεία, Doing Business).

Έχουν ωριμάσει και αναμένεται η έναρξή τους

 • Ψηφιακός & Πράσινος Μετασχηματισμός, Εξωστρέφεια (ΕΣΠΑ 2021-2027)
 • Συνδιάσκεψη νέων για τη βιομηχανία
 • Αναβάθμιση Εθνικού Συστήματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Εξοικονομώ Επιχειρώντας
 • Σχέδιο δράσης στρατηγικής αυτονομίας Υγείας – Βιοφαρμακευτική – Διατροφή – Δομικά υλικά & πρώτες ύλες
 • Σχέδιο δράσης δεξιοτήτων στη Βιομηχανία
 • Ψηφιακή Πύλη Βιομηχανία 4.0
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων σε βιομηχανικούς κλάδους με ανάγκη ανασυγκρότησης (Γουνοποιία, χειροτεχνία, κλωστοϋφαντουργία, διαδοχή επιχειρήσεων)

Σε στάδιο ωρίμανσης/διαβούλευσης

 • Πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ 2021-2027)
 • Ψηφιακό Σύστημα υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων
 • Αναμόρφωση πλαισίου (ταχέως) αποσβέσεων
 • Προώθηση πρακτικής άσκησης στις βιομηχανίες
 • Προώθηση μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους
 • Προώθηση βιομηχανικής συμβίωσης & Κυκλικής οικονομίας

Σε στάδιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού

 • Sector Deals – Αμυντική βιομηχανία & Ναυπηγοεπισκευή
 • Κίνητρα για αύξηση της ζήτησης προϊόντων εξειδικευμένων αγορών
 • Περιβαλλοντική σήμανση προϊόντων
 • Προώθηση πρακτικής άσκησης στις βιομηχανίες
 • Μελέτη για την απασχόληση προσφύγων & μεταναστών στη βιομηχανία

Οι τελευταίες δράσεις εκτιμάται ότι θα ωριμάσουν μέσα στην επόμενα ένα ή δύο χρόνια ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή της. Σημειώνεται ότι η εθνική στρατηγική για την εγχώρια βιομηχανία έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027 και μέχρι τότε αναμένεται να αναμορφωθεί συνολικά ο τομέας βιομηχανικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε χθες, στόχος είναι η βιομηχανία μέχρι το 2027 να συνεισφέρει:

 • το 13% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας (15% ως το 2030) από 10,7% που είναι σήμερα
 • το 15% των συνολικών εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ (20% ως το 2030) από 9,2% που είναι σήμερα και
 • το 12% της απασχόλησης (14% ως το 2030) από 8,2% που είναι σήμερα.
By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ