Πακέτο έργων 1,5 δισ. για συντήρηση 200 γεφυρών

Με μια μεγάλη εργολαβία, που θα αφορά 30 γέφυρες του οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο, αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα συντήρησης γεφυρών που σχεδιάζει το υπουργείο Υποδομών. Στόχος του προγράμματος, συνολικού ύψους κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ, είναι να συντηρηθούν περίπου 200 γέφυρες του οδικού δικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε αρκετές από τις οποίες δεν έχουν γίνει ποτέ εργασίες βαριάς συντήρησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και γέφυρες που κατασκευάστηκαν πριν από δεκαετίες και οδεύουν σήμερα προς το τέλος της θεωρητικής ζωής τους. Στη γήρανση των τεχνικών στοιχείων των γεφυρών έρχονται να προστεθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Προβλέπεται πως θα προχωρήσουν εργασίες ανά περιφέρεια ή σε ομάδες περιφερειών μέσω ξεχωριστών διαγωνισμών. Ο σχεδιασμός του προγράμματος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και στο υπουργείο ετοιμάζουν πρόταση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή άλλο χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕπ «βάζει πλάτη» και στο πανελλαδικό πρόγραμμα επεμβάσεων στο οδικό δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, άγνωστη είναι η τύχη του διαγωνισμού για τις «Έξυπνες Γέφυρες», μέσω του οποίου θα γινόταν ο έλεγχος της κατάστασης εκατοντάδων γεφυρών στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και η παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο, μέσω ειδικών αισθητήρων και ασύρματων συσκευών, ώστε να εντοπίζονται προβλήματα και να πραγματοποιούνται εγκαίρως τυχόν επισκευές.

Πριν από λίγους μήνες είχε βγει σε διαβούλευση ένα τεύχος διαγωνισμού που αφορούσε μόνο 170 από τις περίπου 1.100 γέφυρες του σιδηροδρομικού δικτύου, με προϋπολογισμό 156 εκατ. ευρώ. Προβλεπόταν πως ο ανάδοχος θα εξετάσει τη σημερινή κατάσταση των γεφυρών, τη δομική και λειτουργική επάρκειά τους, με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Στη συνέχεια θα τις εξοπλίσει «με ειδικά συστήματα μέτρησης φορτίου και αισθητήρες ή οπτικές ίνες που μετρούν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο.

Οι πληροφορίες αυτές θα καταγράφονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ειδικούς αλγορίθμους, με σκοπό την αξιολόγηση της δομικής ευπάθειας των γεφυρών. Στόχος της εν λόγω επένδυσης είναι η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των γεφυρών και η πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται είτε στη διέλευση βαρέων οχημάτων είτε σε κινδύνους της κλιματικής αλλαγής».

Όπως επισημαίνεται και στο τεύχος του διαγωνισμού που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση: «Δεδομένου ότι οι γέφυρες έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια και μεταβλητές παραδοχές φορτίων λειτουργίας, επιλέχθηκε η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας συγκεκριμένων τεχνικών (περίπου 15% του συνόλου) σε πραγματικό χρόνο μέσω ενόργανης παρακολούθησης της δομικής συμπεριφοράς τους». Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει στον ΟΣΕ ένα σύστημα «Δικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things – IoT), που θα του επιτρέπει να παρακολουθεί ζωντανά, σε ενιαία πλατφόρμα, την κατάσταση κάθε γέφυρας. Μέχρι σήμερα το έργο δεν έχει προκηρυχθεί

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ