Δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Κορινθίας, παρουσιάζει σε συνεργασία με το Κολλέγιο René Descartes, αποκλειστικό εκπρόσωπο του Κρατικού Γαλλικού Πανεπιστημίου CNAM στην Ελλάδα, το Mini MBA / Executive Diploma, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σκοπός του Executive Diploma, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι να προετοιμάσει στελέχη, τα οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς, στις ανάγκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Έτσι, θα μπορέσουν να προσφέρουν, ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα, απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά σαράντα (40) υποενότητες, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων.

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 1 έτος και υλοποιείται δια ζώσης, με in class face-to-face workshops, τα οποία διεξάγονται Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00), δύο φορές το μήνα.

Η διεξαγωγή του συνόλου των μαθημάτων, πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Κορινθίας.

Η έναρξη του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας, που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, από το Κολλέγιο René Descartes.

Το κόστος του Προγράμματος, μπορεί να καλυφθεί από το ΛΑΕΚ, μέσω της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ.

Δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Επιμελητήριο της Κορινθίας

Δεύτερο μεταπτυχιακό ” e -business and digital marketing

Το Επιμελητήριο Κορινθίας, σε συνεργασία με το Κολλέγιο René Descartes, αποκλειστικό εκπρόσωπο του Κρατικού Γαλλικού Πανεπιστημίου CNAM στην Ελλάδα, θα προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «e-Business and Digital Marketing».

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «e-Business and Digital Marketing» είναι να προετοιμάσει τους μελλοντικούς διευθυντές, να εργαστούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, μέσω της απόκτησης γνώσεων, στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, πωλήσεων και ψηφιακών μέσων μεταξύ άλλων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών τετραετούς φοίτησης, με καλή γνώση της αγγλικής και οι οποίοι επιθυμούν να ανελιχθούν στον κόσμου του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Απευθύνεται επίσης σε υφιστάμενα στελέχη και νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να πρωταγωνιστήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε δεκατρείς ενότητες, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων.

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 15 μήνες (350 ώρες).

α μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη (18:00 -21:00) εξ αποστάσεως.

Επίσης, μια Παρασκευή (18.00-21.00) και ένα Σάββατο τον μήνα (09:00 -15:00) η παρακολούθηση θα γίνεται στην αίθουσα.

H έναρξη του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο CNAM.

Ο τίτλος σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος, με τους αντίστοιχους τίτλους του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το κόστος του Προγράμματος μπορεί να καλυφθεί από το ΛΑΕΚ, μέσω της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς, που καταβάλλουν οι εταιρίες, για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ