Ξυλόκαστρο: Γιατί αποσύρθηκαν οι προσκλήσεις απο τον δήμο;

Απο: Στάθης Σιμιτέλος | facebook

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 & ΩΡΑ 20:00 μ.μ.. Μεταξύ των θεμάτων :

1. Ενημέρωση για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα της 8ης Ιανουαρίου 2023.

2. Τροποποίηση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την Προσφυγή ενώπιον του 7ου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Έγκριση προϋπολογισμού-ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΝΠΔΔ Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» για το οικονομικό έτος 2023.

……………………………………………………………………………………………………………….

7. Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΞΕ και χρηματοδότησης αυτής με βάση το άρθρο 259 Ν.3463/06.

8. Περί αιτήματος της ομόρρυθμης εταιρείας «Μιχάλης Ταλέλλης και Σία ΕΕ» για παράταση μίσθωσης……………………..

————————————————————————

Αναμένεται ειδικό ενδιαφέρον για ορισμένα θέματα του Δημ. Συμβουλίου προκειμένου να διαπιστωθούν σε πρώτη “παγκόσμια” εμφάνιση οι συγκλίνουσες και οι αποκλίνουσες απόψεις. Για να δούμε ……

————————————————————————

Ερώτηση – απορία:

Γιατί από το site του Δήμου απεσύρθησαν οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων της Οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής Ποιότητας Ζωής; Εάν αυτό συμβαίνει τότε ποια είναι η επίδραση αυτής της απόσυρσης;

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ