Ευρωπαϊκό συνέδριο για την υδατοκαλλιέργεια στο Λουτράκι

Το τελικό συνέδριο για το ευρωπαϊκό έργο EXTRA-SME’s θα γίνει στο Λουτράκι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου.

Θέμα του συνεδρίου, την έναρξη των εργασιών του οποίου -στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Club Hotel Casino Loutraki- θα χαιρετίσει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, είναι η “Βελτίωση πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. όπου η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή οικονομία”. Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν 10 τουλάχιστον εκπρόσωποι δημοσίων φορέων από 7 χώρες της Ευρώπης, θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως επικεφαλής εταίρος, του ευρωπαϊκού έργου EXTRA SME’S του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ