Συντηρήθηκαν όλα τα μνημεία της Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε το έργο συντήρησης και εξωραϊσμού μνημείων, ηρώων και προτομών, που παρακολουθούνται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 182.438,72 ευρώ, την οποία υπέγραψε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την Διοίκηση Κέντρων (IV ΜΠ) και την “Πάρνωνας Α.Ε.”

Η Πάρνωνας Α.Ε. ανέλαβε τη συντήρηση και τον εξωραϊσμό

α) 5 μνημείων της Σχολής Μηχανικού (Ν. Κορινθίας),

β) 7 μνημείων Κέντρου Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών (Ν. Λακωνίας),

γ) 5 μνημείων 11ου Συντάγματος Πεζικού (Ν. Αρκαδίας),

δ) 3 μνημείων 77 Μονάδας Επιστρατεύσεως (Ν. Μεσσηνίας),

ε) 3 μνημείων ΥΔΥΠ Ναυπλίου (Ν. Αργολίδας) και

στ) ενός μνημείου της Διοίκησης Κέντρων (ΙV ΜΠ) (Ν. Αρκαδίας).

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ