Η δημιουργία εδαφοβελτιωτικού σκευάσματος από μαλλί προβάτου

Απο: Χρίστος Δήμας | facebook

Η δημιουργία εδαφοβελτιωτικού σκευάσματος από μαλλί προβάτου και η ανάπτυξη δικτύου υποστήριξης έξυπνης γεωργίας είναι μόνο δυο από τις δράσεις του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων αγροδιατροφής (MeditAgroCenter) MACC στο Ηράκλειο Κρήτης.

✅ Ίδρυση του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων αγροδιατροφής αποτελεί μια πρωτοβουλία που συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα της Κρήτης και καινοτόμες επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι τέτοιες πρωτοβουλίες να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της αγροδιατροφής, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

☝️Η εταιρική του σύνθεση (48 εταίροι) αποτελεί έναν πρότυπο Συνεργατικό Σχηματισμό – cluster για τα ελληνικά δεδομένα, που πλαισιώνεται από στελέχη υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικής κατάρτισης. Εφαρμόζουν καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια από την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται μέσα σε ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικούς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

🤝 Το MACC είναι ένας οργανισμός που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεντρώνει εταίρους από διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του κλάδου, παρέχοντάς τους υπηρεσίες όπως η μεταφορά τεχνολογίας, η υποστήριξη για την εισαγωγή και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η δικτύωση των επιχειρήσεων και η επίλυση προβλημάτων.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ