Ομιλητής σε πανελλήνιο συνέδριο ο Σπύρος Καραβάς!

Φίλες και φίλοι

Τετάρτη 24 Μαΐου έως και το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 διεξάγεται στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του TAE KWON DO το επιστημονικό συνέδριο για αιρετούς, τεχνοκράτες & στελέχη ΟΤΑ με θέμα

“Πράσινη μετάβαση & κυκλική οικονομία την τοπική αυτοδιοίκηση”.

Έχω την χαρά και την τιμή να συμμετέχω στο συνέδριο τόσο ως ομιλητής όσο και ως συντονιστής.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη μεταξύ 14:00-18:00 στο χώρο “Σωκράτης” στο 4ο θεματικό εργαστήριο

με περιβαλλοντικό αντικείμενο θα μιλήσω στην πρώτη ενότητα ομιλιών με γενικό θέμα την

“Κινητικότητα οχημάτων & περιβάλλον” και ειδικότερο θέμα ανάπτυξης την

“Πράσινη κινητικότητα & ποιότητα ζωής στους μικρούς δήμους : Μια νέα πολιτική πρόταση”

Επίσης την Παρασκευή μεταξύ 14:00-18:00 στο χώρο “Σωκράτης” στο 8ο θεματικό εργαστήριο

με περιβαλλοντικό αντικείμενο θα συντονίσω την ανάπτυξη των ομιλιών με γενικό θέμα την

“Υγιεινή & ασφάλεια εργαζομένων στους ΟΤΑ – Καλές πρακτικές” και ειδικότερα θέματα ανάπτυξης την

“Εφαρμογή μέτρων διασφάλισης υγιεινής στον εργασιακό χώρο” &  “Διαδικασίες τήρησης κανονισμών ασφάλειας στον εργασιακό χώρο”

Σας προσκαλώ να συμμετέχετε με ιδέες και προτάσεις για τα παραπάνω θέματα συζήτησης!

Για αίτηση (δωρεάν) συμμετοχής σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα:

https://www.forum-training.gr/course/prasini-metavasi-kykliki-oikonomia-programma-ergasion/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή τυχόν διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε σε:

Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων ΤΑ «Κλεισθένης»:

α. Πρόεδρος, τηλ. 213-2025845 & -853 & e-mail: christakismichalis2@gmail.com

β. Θωμάς Καραμανίδης, τηλ. 6932-554048 & e-mail: thkaramanidis@gmail.com

Forum Training:

Γρίβα Μαριάννα, τηλ. 213-0716370 & -380 & e-mail: info@forum-training.gr

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ