Πρασινίζοντας τις πόλεις για να έχουν μέλλον

Απο: Συζητάμε για την Πελοπόννησο

Γιατί χρειάζονται οι πράσινες πόλεις στην κλιματική καταστροφή που διανύουμε; Γιατί οι πρωτοβουλίες για λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον από αρκετές πόλεις στην Ευρώπη πολλαπλασιάζονται; Ο λόγος είναι απλός – οι πόλεις που θέλουν να έχουν μέλλον και φυσικούς πόρους (νερό, καθαρό αέρα, φυσιολογικές θερμοκρασίες κλπ) επιλέγουν πράσινες λύσεις γιατί είναι πια μονόδρομος.

Η έννοια της πράσινης πόλης είναι μια αναγκαιότητα και όχι ουτοπία. Θέτει τις αρχές και το πως λειτουργεί μια σύγχρονη πόλη, με προτεραιότητα στο περιβάλλον και στους κατοίκους της. Δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη είναι η κάθε πόλη, αλλά αποκλειστικά με τις προτεραιότητες που βάζει η κάθε δημοτική αρχή και το τι θέλει να χρηματοδοτεί με τα δημοτικά τέλη. Ο δημότης είναι στην τελική το κέντρο των αποφάσεων κάθε δημοτικής αρχής με βάση και την Ευρωπαϊκή αρχή διακυβέρνησης.

Οι Δήμοι που σέβονται τους δημότες τους σχεδιάζουν με βάση τους γνώμονες της πράσινης οικονομίας, μελετώντας προσεχτικά την κάθε απόφαση αν η ζημιά που θα επιφέρει στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους είναι τελικά μεγαλύτερη από το έσοδο που θα προκύψει. Ο λόγος είναι ότι τελικά τη ζημιά θα την πληρώσει ο Δημότης πάλι άρα το όφελος δεν θα υπάρχει (κλασικό παράδειγμα άχρηστων τσιμεντένιων χώρων ή μη ανθεκτικών υποδομών που πληρώνονται 7πλάσια μετά την καταστροφή τους από τα δημοτικά τέλη).

Οι αποφάσεις που δεν παίρνονται τώρα για πρασίνισμα των πόλεων (αλλά αντίθετα για περισσότερο μπετό, ορυκτά καύσιμα κλπ), θα έχουν πολύ μεγαλύτερα κόστη μετά όταν πια η κλιματική πίεση θα είναι τεράστια και αρκετές ζημιές ανεπανόρθωτες.

Υπάρχουν άφθονα παραδείγματα και στρατηγικές για τις πόλεις, όπως και συμβατικές υποχρεώσεις. Είναι υποχρέωση των πολιτών να τα απαιτήσουν!

By Συντάκτρια

ΣΧΕΤΙΚΑ