Από την Ταϊλάνδη οι πρώτοι 300 εργάτες στα ελληνικά χωράφια

Το δρόμο για τα ελληνικά χωράφια και ειδικότερα το νομό Ηλείας θα πάρουν τις επόμενες εβδομάδες οι πρώτοι 300 εργάτες γης από την Ταϊλάνδη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) με συνεταιριστικές οργανώσεις για την εξεύρεση εργατικών χεριών προκειμένου να αμβλυνθεί το πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού που έχει προσλάβει πλέον πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Η ΕΘΕΑΣ έχει έλθει σε συμφωνία με εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στη νοτιοανατολική Ασία για τη μετάκληση 300 εργατών γης από την Ταϊλάνδη, οι οποίοι έχουν στείλει τα βιογραφικά τους κι έχουν ξεκινήσει οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη μετάκλησή τους στην Ελλάδα.

Μιλώντας στο powergame.gr ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, κ. Χρήστος Γιαννακάκης αναδεικνύει την αναγκαιότητα συνεργασίας συνεταιριστικών οργανώσεων από διαφορετικές περιοχές της χώρας ώστε οι εργάτες από την Ασία ή και άλλες περιοχές να έχουν εξασφαλισμένη εργασία για τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο, που είναι το κατώτατο όριο ώστε να γίνεται απόσβεση των εξόδων μετακίνησης (υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο χρονικό διάστημα εργασίας στην Ελλάδα είναι 9 μήνες ετησίως, με βάση το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο). 

Όπως αναφέρει, υπάρχουν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι να έλθουν να εργαστούν στα ελληνικά χωράφια από χώρες όπως το Βιετνάμ, η Ινδία και η Ταϊλάνδη την ώρα βεβαίως που ανέρχονται σε χιλιάδες οι εργάτες γης που λείπουν από την ελληνική γεωργία. «Η συνεργασία θα ανοίξει τον δρόμο», επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ.

Η έλλειψη προσωπικού στα προξενεία και η αλλαγή της συμφωνίας με Αίγυπτο

Στο μεταξύ, σε επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς η ΕΘΕΑΣ αναδεικνύει για ακόμη το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στα προξενεία για την έκδοση άδειας εισόδου (VISA) στην Ελλάδα, ενώ για την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα καταθέτει τις εξής παρατηρήσεις-προτάσεις:

«1. Στο άρθρο 3 της συμφωνίας προσδιορίζεται ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων που μπορεί να καλύπτονται από την Αιγυπτιακή Δημοκρατία και για το πρώτο έτος καθορίζεται ο αριθμός των 5.000. Επιπρόσθετα δε αναφέρεται ότι η γεωγραφική τους κατανομή θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές των δύο μερών. Εκτιμούμε ότι το εν λόγω άρθρο πρέπει να απαλειφθεί ολοσχερώς διότι με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς έχουμε την δυνατότητα να μετακαλέσουμε όποιο αριθμό εργατών έχουμε ανάγκη χωρίς ανώτατη οροφή. 

Επίσης  ορίζεται ότι έως τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους θα προσδιορίζεται, πόσους εργάτες θα χρειαστούμε και μάλιστα θα καθορίζεται από τις κρατικές αρχές η γεωγραφική κατανομή των εργατών πράγμα κατά την άποψή μας παντελώς αδύνατο . Το εν λόγω άρθρο επομένως είναι κυριολεκτικά τροχοπέδη και άσκοπη γραφειοκρατική διαδικασία.

2. Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι η Δημοκρατία της Αιγύπτου δεν υποχρεούται να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας έως τον ανώτατο καθορισμένο αριθμό εργατών γης (εν προκειμένω 5.000), ενώ στο Παράρτημα στο άρθρο 6 γίνεται ρητή αναφορά ότι οι αρχές της Δημοκρατίας της Αιγύπτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την επιλογή των υποψηφίων εργαζομένων για την Ελλάδα.

Επίσης στη συνέχεια του ιδίου άρθρου του Παραρτήματος αναγράφεται ότι οι διοικητικές αρχές της Αιγύπτου, επιλέγουν τους κατάλληλους εργαζόμενους για εποχική εργασία και τους υποδεικνύουν στις αρμόδιες Ελληνικές προξενικές Αρχές.

Εκτιμούμε ότι το άρθρο πρέπει να ανασκευασθεί πλήρως. Διότι: 

-δεν μπορεί ο υπάλληλος του Αιγυπτιακού κράτους να αποφασίζει ποιος είναι κατάλληλος να απασχοληθεί σε συγκεκριμένους Έλληνες αγρότες εργοδότες και

-δεν μπορούν οι Ελληνικές προξενικές Αρχές στην Αίγυπτο να δέχονται τις προτάσεις των εργατών από τις Αιγυπτιακές Υπηρεσίες και να τις διαχειρίζονται, υποδεικνύοντας στη συνέχεια σε Έλληνες εργοδότες τους ενδιαφερόμενους εργάτες προς εργασία, διότι κάτι τέτοιο είναι παντελώς ανέφικτο.

3. Στο άρθρο 9 του Παραρτήματος αναφέρεται ότι τα έξοδα άφιξης και αναχώρησης των εργαζομένων καταβάλλονται από τον εργοδότη. Υπογραμμίζουμε με έμφαση ότι κανένας αγρότης εργοδότης δεν θα καλύψει τα εν λόγω έξοδα για έναν εργάτη που δεν τον γνωρίζει και δεν τον επέλεξε συνεργάτης της εμπιστοσύνης του (εν προκειμένω Αιγύπτιος δημόσιος υπάλληλος). Η πάγια πρακτική που υπάρχει είναι ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος υποδεικνύεται από συνεργάτη του εργοδότη για την καταλληλότητά του και καλύπτει ο ίδιος τα έξοδά του».

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ