Αφήστε ήσυχους τους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας!

Πηγή: Β. Πανταζής / Facebook

Επειδή διαβάζω προσπάθεια να εμπλέξουν τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας για την περίεργη κατακύρωση των τριών (3) διαγωνισμών οδοποιίας ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ο καθένας με ποσοστά γύρω στο 2%, να τονίσω τα παρακάτω.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους διαγωνισμούς εκτός των όσων αναφέρονται στη νομοθεσία ρητά, είναι επιθυμία και μόνο του κυρίου του έργου , στην προκειμένη περίπτωση του δημάρχου. Εδώ να ενημερώσω ότι είναι πάμπολλες οι περιπτώσεις διαγωνισμών που με αυτό τον τρόπο επιχειρείται ο αποκλεισμός της ευρείας συμμετοχής διαγωνιζομένων και ασχολήθηκε με αυτές τις περιπτώσεις η επιτροπή ανταγωνισμού και ο εισαγγελέας διαφθοράς.

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι, εφόσον δεν βρουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωμένοι οι εργολάβοι να προσκομίσουν, να προωθήσουν τον φάκελο στους πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι και μόνο, είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν αν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και είτε να εγκρίνουν είτε να απορρίψουν την δημοπρασία.

Να τονίσω επίσης ότι με τις συνήθεις εκπτώσεις για αυτού του τύπου έργα, θα κατασκευαζόντουσαν περίπου διπλάσια χιλιόμετρα οδοποιίας.

Όλα τα υπόλοιπα είναι πομφόλυγες και φληναφήματα.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ