Δεσμεύσεις Καραβά για τους υδάτινους πόρους!

Διαχείριση υδάτινων πόρων στον δήμο μας

Δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθεια κατασκευής της λιμνοδεξαμενής της Ρίζας, ώριμης μελετητικά και αδειοδοτικά.

Δεσμευόμαστε για την μελέτη και κατασκευή εντός της επόμενης πενταετίας τεσσάρων λιμνοδεξαμενών, αντίστοιχων αυτής των Πιτσών, σε επιλεγμένες θέσεις και συγκεκριμένα στα

-Ροζενά

-Παναρίτι

-Γελινιάτικα

-Καλλιθέα

Το αρδευτικό νερό στερεύει χρόνο με το χρόνο.

Συγκεντρώνουμε τα επιφανειακά νερά,

δίνουμε ανάσα στους αγρότες μας,

ζωντανεύουμε ξανά τα χωριά μας!

Θέλουμε έναν άλλο δήμο και

θα τον αλλάξουμε όλοι μαζί!

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ