Σταυρέλης: Παράνομη χωματερή το στρατόπεδο Κορίνθου

Απο: Νίκος Σταυρέλης

Τελικά τι συμβαίνει με τη διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων στο Δήμο Κορινθίων;

Το στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος Πεζικού έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Πάνω από 200 αυτοκίνητα πάσης φύσεως απορρίμματα (μπάζα, κλαδιά, στρώματα, σκουπίδια, κλπ) έχουν αποθηκευτεί παρανόμως εντός του στρατοπέδου.

Πάσης φύσεως κίνδυνοι ελλοχεύουν από τυχόν πυρκαγιά, από δυσοσμία και από μολυσματικές ασθένειες.

Μόλις σήμερα η Δημοτική Αρχή μας έφερε σχετικό θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση πίστωσης 186.000 € για τη Διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών. 37.200 € για απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος και 148.800 € δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για να μεταφερθούν και επεξεργαστούν σε αδειοδοτημένη μονάδα εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων.

Συμφωνήσαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς.

Η παρατήρησή μας στο Δήμαρχο κατά τη συνεδρίαση: Γιατί έπρεπε να περάσουν πάνω από 5 μήνες από την λήξη της προηγούμενης σύμβασης; Και ο Δήμος να είναι έκθετος σε όλους τους προαναφερόμενους κινδύνους;

Η απάντηση του Δημάρχου πρωτάκουστη. Φταίει η Οικονομική Υπηρεσία!!!!

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ