Πελοπόννησος: Σε πρόγραμμα που αφορά στην κοινωνική οικονομία

Στο σχέδιο που αφορά τις περιφερειακές πολιτικές στήριξης των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, συμμετέχει η Περιφέρεια της Πελοποννήσου, μέσω του προγράμματος Interreg Europe.

Η διάρκεια του σχεδίου είναι τα 3 χρόνια, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι στο 1,9 εκατ. ευρώ και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προβλέπονται 301.059 ευρώ.

Στη δράση μετέχουν φορείς της Αυτοδιοίκησης, από 9 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το SECON, προτείνει διαπεριφερειακές δράσεις ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, εκπόνησης μελετών και σύνταξης εκθέσεων, για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Επίσης, προβλέπει δύο καινοτόμες πιλοτικές δράσεις, για τη βελτίωση των σχετικών μέσων πολιτικής και την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο σχέδιο.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ