Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύμβαση με αντικείμενο τη διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας.

Στόχος είναι η σύσταση και η λειτουργία επιτελικής – συντονιστικής δομής κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το τίμημα αυτής της δράσης, είναι στις 152.000 ευρώ.

Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει να δημιουργήσει προτάσεις που θα αφορούν την ενδυνάμωση του δικτύου των κοινωνικών δομών και των υπηρεσιών και να πραγματοποιήσει περιφερειακή έρευνα όσον αφορά το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ