Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου. Μεταξύ άλλων, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η δημοπράτηση του προϋπολογισμού 930.000 ευρώ έργου συντήρησης -κατά τμήματα- και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην εθνική οδό 7 Κορίνθου – Αργους.

Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό (1) ‘αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής’ της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) για την κατασκευή συνθέτου κόμβου στην συμβολή της παλαιάς και της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους (διυλιστήρια Μotor Οil) καθώς και την διαμόρφωση της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών από τον ισόπεδο κόμβο Αρχαίας Κορίνθου έως τον ισόπεδο κόμβο Λεχαίου, έργο με προϋπολογισμό 4.563.000 ευρώ.

Στη σημερινή συνεδρίαση, εξ άλλου, εγκρίθηκε και το 1ο πρακτικό δημοπρασίας -μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- του με προϋπολογισμό 6.500.000 ευρώ έργου βελτίωσης και κατασκευής του δρόμου Χάνια – Κροκεές – Μονεμβασία, στο τμήμα από την χιλιομετρική θέση 35,5 έως τους Μολάους. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης το 2ο πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην -μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- ανοιχτή διαδικασία για το προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο αποκατάστασης βλαβών από την πυρκαγιά του 2021 της επαρχιακής οδού 19 Γύθειο – Αρεόπολη και της συμβολής της με την εθνική οδό 39 Σπάρτη – Γύθειο (παράκαμψη) και της επαρχιακής οδού 26 Γύθειο – Σκάλα.

Ακόμα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών, αφ’ ενός για το προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ έργο αποκατάστασης της εθνικής οδού 74 Τρίπολη – Πύργος, στο τμήμα από Καρκαλού έως Σταυροδρόμι και αφ’ ετέρου για το προϋπολογισμού 700.000 ευρώ έργο αποκατάστασης της εθνικής οδού 7 Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα στο τμήμα Μεγαλόπολη – όρια νομού.

Η Επιτροπή, εξ άλλου, προέβη στην έγκριση των όρων της προκήρυξης που θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας με αντικείμενο την χορήγηση α) 304 νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και β) 33 δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου.

Τέλος, μεταξύ άλλων, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή, τα πρακτικά α) του σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στην ηλεκτρονική δημοπρασία για τους κόμβους στη συμβολή παραδρόμων, δυτικά και ανατολικά του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας, με την οδό Ναυπλίου και β) του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης της σύμβασης στην ηλεκτρονική δημοπρασία για το έργο ανάπλασης οδών στο Λυγουριό.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ