Τι αποφάσισε η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου στο προϋπολογισμού 560.000 ευρώ έργο συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ναυπλιεων.

Ακόμα, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση αφ’ ενός της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στο με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ έργο αντικατάστασης της υφιστάμενης μεταλλικής γέφυρας και εγκατάστασης νέας επί του ποταμού Ερασίνου και αφ’ ετέρου της δημοπράτησης του με προϋπολογισμό 870.000 ευρώ έργου διαμόρφωσης και ανάπλασης της περιοχής ανατολικά και δυτικά των εκβολών του ποταμού Σύθα στο Ξυλόκαστρο.

Εξ άλλου, εγκρίθηκε το πρακτικό 1/2022 αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο της διενέργειας ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας, στην Σπάρτη, στο πλαίσιο του έργου GreenBuilding “Mini mising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014 – 2020, έργο προϋπολογισμού 291.400 ευρώ (με ΦΠΑ).

Στη σημερινή της συνεδρίαση, επίσης, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση α) του με προϋπολογισμό 205.000 ευρώ έργου που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Φιλικών του Δήμου Τρίπολης, β) του με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ έργου ανάπλασης στον οικισμό Μαγούλιανα του Δήμου Γορτυνίας.

Ακόμα, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ έργου βελτίωσης βατότητας του οδικού δικτύου στην πυρόπληκτη περιοχή της νοτιοδυτικής Γορτυνίας, ενώ προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Τρόπαια – Σπαθάρη – εργοστάσιο Λάδωνα.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ