Αποφάσεις για τα θέματα των Διευθύνσεων Μεταφορών

Σύσκεψη στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγινε στην Τρίπολη, με κύριο θέμα συζήτησης τα νέα δεδομένα που ισχύουν στο κομμάτι των μεταφορών.

Εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών και δόθηκαν οδηγίες για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η έλλειψη προσωπικού στις διευθύνσεις αυτές, είναι ένα σοβαρό ζήτημα, που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από μετακινήσεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, αφού οι προσλήψεις, είναι αρμοδιότητα άλλων.

Επίσης, εξετάστηκε το θέμα του εξοπλισμού των αιθουσών και των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που έχει ορίσει το αρμόδιο υπουργείο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα, μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού και θα ακολουθήσει και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Ακόμα, θα γίνει και καταγραφή, ανά Περιφερειακή Ενότητα, όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, καθώς και ο ετήσιος έλεγχος σχετικά με τις άδειες αυτών.

Τέλος, θα γίνει και εκκαθάριση αρχείων στις διευθύνσεις μεταφορών, με στόχο, να προχωρήσει η ψηφιοποίηση τους (αφού πρώτα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση).

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ