Παραγωγική λειτουργία συστήματος S/4HANA του Ομίλου Μotor Oil

Το νέο σύστημα S/4HANA καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρησιακών λειτουργιών που περιλαμβάνει Οικονομικές Εφαρμογές, Εφαρμογές για την κάλυψη των διαδικασιών Εφοδιασμού και Εμπορίας καθώς και Εφαρμογές Παραγωγής, Ποιοτικού Ελέγχου, Συντήρησης και Παρακολούθησης Έργων. Το νέο σύστημα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των εφαρμογών Fiori του S/4HANA παρέχοντας στους χρήστες όχι μόνο ένα νέο φιλικό περιβάλλον αλλά και δυνατότητες για alerts, workflows και analytics.

H υλοποίηση του νέου συστήματος SAP S/4HANA είναι το αποτέλεσμα ενός σύνθετου και απαιτητικού έργου για το οποίο συνεργάστηκαν στελέχη προερχόμενα από τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών, Εφοδιασμού & Εμπορίας, Διυλιστηρίου και Πληροφορικής της Motor Oil, καθώς και από τη Real Consulting που ήταν ο ανάδοχος του έργου.

Ο Όμιλος Motor Oil, που συμπλήρωσε 50 χρόνια δραστηριότητας, παραμένει μια ενεργειακή ηγέτιδα δύναμη και εξελίσσεται διαρκώς με επενδύσεις που διευρύνουν αλλά και μετασχηματίζουν βιώσιμα τη λειτουργία του. Στόχος της λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος S/4 HANA αποτελεί η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών λύσεων του Ομίλου Μotor Oil.

Θέτοντας ως στόχο να οδηγεί την ενεργειακή μετάβαση, ο Όμιλος εξελίσσεται και αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής που ενισχύουν το ψηφιακό του αποτύπωμα, συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων και προωθούν νέα έργα και μορφές ενέργειας, βιώσιμα, υπεύθυνα και καινοτόμα

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ